��ࡱ�>�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*����+  !"#$%&'()������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F� $AD�`#�E�Workbook��������IETExtData�����MsoDataStore������������`��E�`��E� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���fT�iL���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������Oh��+'��0�HPht � � ���AdministratorxxMicrosoft Excel@|�~E�@�#�^��@0��E�����՜.��+,��D��՜.��+,�� � �ɀ����\pxx B�a�=���=xK�08X@�"��1������[SO1�����[SO1�����[SO1�����[SO1"@���� �N�[_GB23121������eck\h�[�{SO1������[SO1������[SO1�����[SO1�����[SO1�����[SO1� ����[SO1�����[SO1�>����[SO1� ����[SO1�5����[SO1�6����[SO1h6����[SO1� ����[SO1�����[SO16����[SO1� ����[SO1�?����[SO1,6����[SO1�����[SO1�����[SO1�5����[SO1������[SO+"��"#,##0;"��"\-#,##05"��"#,##0;[Red]"��"\-#,##07"��"#,##0.00;"��"\-#,##0.00A"��"#,##0.00;[Red]"��"\-#,##0.00i*2_ "��"* #,##0_ ;_ "��"* \-#,##0_ ;_ "��"* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ "��"* #,##0.00_ ;_ "��"* \-#,##0.00_ ;_ "��"* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���* � ��� � ���/ � ��� � ���+ � ��� � ��� � ���, � ���/ � ��� � ���/ � ��� � ��� � ���� ����� ���� @ @� ���� @ @� ���� @ @� ����� � ���- ����� ����* ����a@ 0� �,���� �*���� ����� �  ����ff��7 � ���� ����� ����`@ @� �+���� �)���� � ���0 � ���5 � ���7 � ���3 � ���6 � ���9 ����+ ������ ����� � / � ���� � ���   �� �(� �� �� �8@ @ � �8@ @ � �8@ @ � �8@ @ � �8� �8� �8� �8 � �!20% - :_��eW[��r� 1�!20% - :_��eW[��r� 2�!20% - :_��eW[��r� 3�!20% - :_��eW[��r� 4�!20% - :_��eW[��r� 5�!20% - :_��eW[��r� 6�!40% - :_��eW[��r� 1�!40% - :_��eW[��r� 2�!40% - :_��eW[��r� 3�!40% - :_��eW[��r� 4�!40% - :_��eW[��r� 5�!40% - :_��eW[��r� 6�!60% - :_��eW[��r� 1�!60% - :_��eW[��r� 2�!60% - :_��eW[��r� 3�!60% - :_��eW[��r� 4�! 60% - :_��eW[��r� 5�!!60% - :_��eW[��r� 6�"��� #h��� $h�� 1� %h�� 2� &h�� 3� 'h�� 4�(�]����)���*}Y� +Gl;`�,���-��� .���{�/�h�gUSCQ� �� ?�lʑ`�Y6Sheet2��GSheet3�VV�!  ;"  ;����4��`PD��N3�2020t^6g^�v�vsQUSMOy��veQ�^�]\OۏU\�`�QUSMO�]�b^�~��@\�vONeQ�~y��veQ�^D��e�`�Q ,gUSMOck(WۏL��vONeQ�~y��veQ�^�]\OۏU\�`�Q Y�lNNSt�]'Yf[A�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v NNSt�]'Yf[�b�]�e!h:S�^�� �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0�bD� �b�]|^?Q^�ؚI{N�yf[!hN�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �2*N*g_�]y��v �b�]|^?Q^�ؚI{N�yf[!hD�^\|^?Q�V0�b�]|^ND�^\f[!h �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0�b�]L�N�b/gf[b��]�b1*N�e_�]y��v��b�]L�N�b/gf[b��^���ib�^ �y��v ��USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^0^�W^�{t@\��USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �6*N*g_�]y��v �%m'YS�0c�N'Yeh�bS'Yeh}v9eў�^���] z0�N�S��S�cGS9e ��] z0^-N�_�W:S�al4l�{Qxd�c0�hKm�S�u�09e �0�O Yy��v0c�N'YS�N�s�'YS�$N�O�^Q{�zb�9e ��] z0�b�]��S�W>W�e�[SYt�] z �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0 ^'Ypenc�SU\�{t@\��USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �8*N*g_�]y��v �e�Wzfga�W^�W@x/e�d�^��y��v0jmno�Oo`�b/g�^(uR�e�] z0�fIQ�Oo`�b/g�^(uR�e�] z0�b�]�|�QeP�^'YpencT\Oy��v0�V�[5uQ5u�R'Ypenc-N�_0�b�]^5uP[ё���O��s^�S0�b�]^yO�yA�?by��v0ey^tsO�V �Z�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �4*N*g_�]y��v �%mNS�^0^-N�_�W:S�h7b:S9e �y��v0N4N�e:S�h7b:S9e �y��v0ؚ�e:S�h7b:S9e � �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�]R�blQ�S>�]�b5*N�e_�]y��v�^�|^y�u�N�y)Rb�0^�~�Y�v�Y�b/g(u?b0^�QuD��n�Nf^:W�^��y��v0^�YsY?Q�z;Sb�0kSu�vcwgb�l@\N�R(u?b}�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �5*N*g_�]y��v �b�]^�WG��ql�^��Џ%�y��v��Ng �0^�N���{-N�_�^��y��v0�b�]�y�bё��\G��^��y��v��Ng �0WS0N�Su;m�W>Wq�p�S5uy��v0]�N�Su;m�W>Wq�p�S5uy��v �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�O5ulQ�S�]�b1*N�e_�]y��v�ؚ�e220CSO���S5u�] z �[�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �2*N*g_�]y��v Ŗ-N^�_l��800kVyrؚ�S�vAm�] z��b�]�k �0^-N�_�W:S5u�RFg�~��9e N0W�] z �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�VD��Y<�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �b�]pencVn:y�Vn �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0 ^�bD��SU\�Ɩ�V � gP�lQ�S�]�b15*N�e_�]y��v�][ehlQ�N��+g�z0vtjW��zSO\Pf�:W0�~N���%m'YS���~ N� �S���^��y��v0�hVn�Q8�^:W�^���] z0�hVn-Rm~n�SG��aj��]W-Rm~n�k �4l N�e8n�~��^���] z0_l�-N;So�ؚI{N�yf[!h�e!h:Sib�^y��v0�hVn�N�:S�W�Q��~ N0�~�V0�~mQ0�~]N0�~ASN0�~AS�N0�~AS N0�hVn�[n:Sޏ�cS�� ��^��y��v0^�y�b�eS O�Z�~TSO0�zMR�e:S�Q��zSN�0ĉR�N� ��^��y��v0^lQ�[@\�Nlf��[���~�W0W9e�ib ��^�] z0]�\'YS��^���] z0-N2m'Yeh0ё�g'YS��WS���Ώ�['YS� �S���^���] zy��v0�e f̑al4lYt���e�^��y��v0�b4N[n?b ���USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �7*N*g_�]y��v ^�W-NQg�O4l���e�^���] z0���\'YS�0�zq\�0�^T�0-Nt�N���b�9e ��] z0fkf��b�]/e��SP`�W0W9e�ib ��^y��v0�W��[n(u?b�^��y��v0�c�f�[�V��yA�?b ��^��y��v0mQ4leh0�'YW�W��R��e>y:S9e �y��v0 O�[�]�Q8�^:W �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�N�^�blQ�S<�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �b�]:g:W�^��y��v �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^;`�]O=�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v ^\�"k gR��^y��v �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�N�Џ��@\�]�b1*N�e_�]y��v�NY�sؚ�lQ� ���USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �7*N*g_�]y��v �b�]N4N�s�Wؚ�lQ�y��v0)n�l�^-N�_�W:S�_�'YS��^���] z0�y��ؚ��b�]�QeQ�S�cGSy��v0�s�[�wyr'Yeh�Sof‰�NS�] z0WS f�WS0Nؚ�lQ�y��v0�b�lAm�Wu`�eSp��^y��v0�b�l*�S��^�� �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^Ye��SO��@\S�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �3*N*g_�]y��v �b�]^N�f[!h0^:y�'`�~T�[���W0W^��ĉRň�O05u:g�S|^?Q�V �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0 ^�^JW4l)R�g�~�{t@\<�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �^JW�V�[n0WlQ�V �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^l?e@\�]�b1*N�e_�]y��v��b�]�N�T�n�t^lQ�[ �^�QN�QQg@\�]�b1*N�e_�]y��v��b�]�VE�FU8��W �^la�@\�]�b1*N�e_�]y��v�^la�2�~p�Q~p-N�_ �^>y�yT�9�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �s�[�wlQ�V �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^4l)R@\^kSeP�Y��USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �8*N*g_�]y��v �b�]^,{N�Nl;Sb�;S�u'Y|i�^���] z0^�z;Sb�9eib�^y��v0�b�]^0-3�\?Q�zXb�{-N�_0�b�];Sf[b��y{ �D�^\;Sb�0^�^ Y;Sb�0^-N;Sb�9eib�^�] z0�[�[�u�b-N�_0;S�u{Q� g�R-N�_y��v �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�e^�e�e@\Z�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �4*N*g_�]y��v -N.Yς:Sb�N�~�_��0F�]N n�~�_��0�~r��S�SW����O Yy��v0ё�n�[q\���wW�@WlQ�V �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�e�e�blQ�Sh�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �4*N*g_�]y��v F�lQ�I{�S�S�eSW�:S9e �y��vNg�O.�] z0)n�lof:S^?e�W@x�SM�WY���ey��v0WBANLu�b�Qf[b�0xf[8n�W0W �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�^%`�{t@\?�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �b�]^�[hQu�N/e�dSO�| �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�V�g�~S@\�]�b1*N�e_�]y��v�^-N�_�W:S�s�W�~S��^���] z �k�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �4*N*g_�]y��v ^-N�_�W:SR�VkS�V�g�~S�W@x���e�[�U�cGS�] z0\8n�V�^���] z0�Q�\�l�V�[n0WlQ�V�^���] z0]l4l�n�llQ�V�^���] z �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^?e�l�YG�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �b�]^lQqQ�[hQƉ���v�c�^��T�Q�^(uy��v �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^?e�^�R>�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �b�]�b^f[b��^���] z �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^OO�^@\D�]�b3*N�e_�]y��v�^-N�_�W:S�W^�O4l�^%`4l�n�] z0���\'YS���^8O�k�F�a�q\'YS��dl>fVy'YS�0���\'YS���^8O�k�dl>fVy'YS��b�]'YS� � �K�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v R��NW��R0F�lQ�W��R0�e fW��R��e>y:S9e �y��v �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^�6qD��n@\;�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �1*N*g_�]y��v �b�]eP�^�NN�V �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0 �e f̑�S�S�eSW�:S�{�YO8�]�b2*N�e_�]y��v�]lN�V�S�SW�:S�Q�S�S�^Q{�v�O.�O�b�ShT���s�Xte�l04N�]:S,{�N�Nl;Sb��eb�:S;NSO�] z�^��y��v �O�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �2*N*g_�]y��v 4bVn�s�Xte�l�ShT���^Q{�O.�] z0�e f̑�O(u:y�W�:S�^�� �f N��eQ�^ �I{ck__�]�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0^FU�R@\�]�b1*N�e_�]y��v��b�]ܔ#�~n^:W�^��y��v�Ng �m�USMO�#��v�]_�]�bD�y��v�]hQ�eQ�^ �4*N*g_�]y��v �NT�QRN�V0)YCQ �V�h R��^�SM�WYOO�[y��v0�zMR\f[0OU\-N�_ �f N��eQ�^ ���*��V8�FUN-N�_y��v�vMRck(W͑�e�zy�6��k �I{ck__�]�S�zy�T�Q6eƖD��e�b^�~��@\eQ�^0�R� �Fa�o��� !n�#�%(S(��+�cc���8^ĉ�2�&�20% - :_��eW[��r� 3�����eQ�2�'�40% - :_��eW[��r� 3����]�2�(�60% - :_��eW[��r� 3�� ��lʑ�2�$�60% - :_��eW[��r� 2���h�� 4�� �f�JT�e,g���h��� �5��ʑ'`�e,g���h�� 1���h�� 2�2� �60% - :_��eW[��r� 1���h�� 3�2�,�60% - :_��eW[��r� 4������Q������{� ���h�gUSCQ� F?� F@G� FAF� FBG� FCF� FDG� FE� FF� FGG�D�l84484448884844400444000000400 g@!6@"6@#6�A$6�A%6�A&6�A'6�A(6�A)6�A*�A+�A,�A� FH F� FI G� !FJ� !FK� !FL!G� "FM� "FN� "FO"G�#HHHI�$HHHI�%HHHI�&HHHI�'HHHI�(HHHI�)HHHI*J+J,J�8�044 >�@<!!"��� �7gg����D�&� � �ɀ }H  d����MbP?_*+��%�����"�?�?U>�@<���7gg����D�&� SummaryInformation(���� �DocumentSummaryInformation8�������������CompObj������������j������������@� PXd lt|� � ��' Sheet2Sheet3Sheet2!Print_Titles ������ ������Χd ?GKSOProductBuildVer�2052-11.1.0.9740�� ���� �FMicrosoft Office Excel ������Biff8Excel.Sheet.8�9�q